Coaching

Wspieramy Klientów w podnoszeniu ich skuteczności

Coaching

Coaching to proces wspierania klienta w podnoszeniu jego skuteczności w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Jego istotą jest wspieranie klienta w procesie zmian i w osiąganiu ważnych dla niego celów. Stosowanie sprawdzonych zasad i narzędzi coachingowych pozwala osiągnąć szybkie, znaczące i trwałe rezultaty.

Coaching prowadzony przez GFKM jest adresowany głównie do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. Typowe przykłady projektów coachingowych to:

 • przygotowanie menedżerów do nowych zadań na wyższym stanowisku,
 • przygotowanie menedżerów średniego szczebla do objęcia funkcji zarządczych,
 • przygotowanie menedżerów wysokiego szczebla do pracy w międzynarodowych strukturach korporacyjnych,
 • praca z kadrą zarządzającą w procesach zmian organizacyjnych,
 • wspieranie transformacji kultury firmy,
 • praca z kadrą kierowniczą w ramach programów rozwojowych, sesje feedbackowe w ramach Development Centre.

Klient

Coaching realizowany jest na zamówienie firm lub indywidualnych osób. W pierwszym przypadku cele coachingu uzgadniane są w porozumieniu z działem HR, przełożonym i osobą uczestniczącą w coachingu, a oczekiwanym rezultatem jest najczęściej wzrost kompetencji kierowniczych i przywódczych. W drugim przypadku cele coachingu uzgadniane są bezpośrednio z klientem (coachee), a oczekiwane rezultaty często wykraczają poza sprawy firmowe, obejmując kwestie równowagi pomiędzy sferą zawodową i osobistą.

W każdym przypadku założeniem coachingu jest to, iż klient jest źródłem zasobów umożliwiających mu dokonanie najwłaściwszych wyborów. Coaching poszerza świadomość własnych dążeń, aktualnej sytuacji i dostępnych rozwiązań oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności za osiągnięcie celu. Coach zadając odpowiednie pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia pomaga klientowi podjąć optymalne decyzje i skuteczne działania.

Rodzaje Coachingu

W praktyce realizujemy Business Coaching dla menedżerów średniego szczebla i przedsiębiorców, Executive Coaching dla członków kadry zarządzającej, Team Coaching dla zarządów i zespołów kierowniczych, Career Coaching dla osób podejmujących decyzje o dalszej drodze zawodowej. GFKM prowadzi także dyżury coachingowe, podczas których osoby prywatne mogą skorzystać ze wsparcia profesjonalnych coachów.

Przebieg Coachingu

Efektywny proces coachingowy składa się z 6-9 sesji odbywających się co 2-3 tygodnie, w terminach i miejscu dogodnym dla klienta. Sesja trwa 1,5-2 godzin, rozpoczyna się od określenia celu, a kończy ustaleniem planu działania, którego realizacja jest omawiana na początku kolejnego spotkania. Podczas sesji coach wykorzystuje szereg metod i narzędzi umożliwiających klientowi spojrzenie na omawianą kwestię z wielu perspektyw, wszechstronne przeanalizowanie problemu, wybranie najwłaściwszych rozwiązań i zwielokrotnienie motywacji do działania.

Program coachingowy może obejmować indywidualne szkolenie w zakresie rozwijanych kompetencji. Sesja trwa wówczas 3-4 godzin i rozpoczyna się od prezentacji zasad, narzędzi oraz dobrych praktyk w zakresie omawianych umiejętności. Następnie klient planuje praktyczne wykorzystanie nowo nabytej wiedzy. Ma także możliwość przećwiczenia z coachem nowych kompetencji podczas ćwiczeń i symulacji, przygotowujących go do nadchodzących wyzwań.

Bardzo skuteczną formułą jest połączenie coachingu i work shadowingu. Coach towarzyszy klientowi w typowych sytuacjach zawodowych – podczas spotkania zespołu, rozmowy z pracownikiem, spotkania biznesowego – a następnie omawia z klientem jego mocne strony oraz możliwe usprawnienia. Rezultaty coachingu mają wówczas dokładne przełożenie na kluczowe elementy pracy menedżera.

Coach

Klienci podejmują coaching, ponieważ chcą, aby w ich pracy i życiu zaszły korzystne zmiany. Dążą do wzrostu efektywności w pracy i większej satysfakcji z życia. Coach pomaga klientom osiągać ważne dla nich cele bez mówienia i robienia tego za nich. Bierze odpowiedzialność za proces coachingowy, natomiast klient jest odpowiedzialny za efekty swoich decyzji i działań.

Zespół GFKM to profesjonalni, certyfikowani coache, eksperci w dziedzinie efektywności biznesowej, skuteczności kierowniczej i rozwoju osobistego. Wszechstronne doświadczenie coachingowe, szkoleniowe, konsultingowe i zarządcze pozwala im dostosować proces rozwojowy do potrzeb klienta i jego organizacji. Zapewniają najwyższą skuteczność coachingu w optymalnym czasie.

Zasady Coachingu

Coache GFKM działają wg ściśle określonych zasad profesjonalnych i etycznych, określonych przez organizacje certyfikacyjne, w których otrzymali uprawnienia do wykonywania zawodu coacha.

Zasady

Zaufanie

 • Zaufanie leży u podstaw każdej relacji wynikającej z coachingu. Aby coach zdobył zaufanie, musi wykazać się kwalifikacjami i uczciwością.

Kwalifikacje

 • Coach pracuje najlepiej jak potrafi z każdym klientem.
 • Coach ma świadomość poziomu swoich umiejętności i zawsze stara się pracować nad ich udoskonalaniem.

Uczciwość

 • Coach respektuje umowy, dotrzymuje obietnic, jest konsekwentny.
 • Coach dba o zachowanie tajności wszystkich informacji uzyskanych od klienta.

Szacunek dla klienta

 • Coach traktuje klientów z szacunkiem i godnością.
 • Coach nie próbuje narzucić klientowi swoich przekonań, wartości bądź poglądów.

Rzetelność

 • Coach ma świadomość swojego poziomu umiejętności oraz kwalifikacji i jest zobowiązany reklamować i prezentować swoje możliwości w sposób uczciwy i rzetelny.
 • Coach pracuje z klientami tylko wtedy, gdy jego umiejętności odpowiadają ich potrzebom.

Szacunek dla zawodu

 • Coach dba o reputację i akceptację coachingu jako profesji.

Mentoring

Mentoring is a process of professional and personal development as well as increasing work efficiency in collaboration with a mentor – an experienced manager or specialist. Sharing in the knowledge of the mentor, solving problems together, analysing decisions taken and planned actions, allows the client to quickly and effectively develop competences of key importance for his/her career. Working together with a mentor enriches the client’s pool of practical knowledge and skills, develops his/her decision making skill and independence, poses challenges and strengthens his/her motivation. Thanks to the visible effects and successes achieved, the client has the chance to take an accelerated professional career path and benefit from an expert level of qualified managerial experience.

The Client

Mentoring is conducted either for firms or individual people. In the first case, the aims of the mentoring programme are agreed with the HR Department, superior or the person to be mentored, and the expected result is most frequently a prompt and considerable increase in management effectiveness. In the latter case, the goals of mentoring are directly agreed with the client (mentee), and the expected results also involve the question of shaping the client’s professional career in the company or running his own business.

In both cases the presupposition of mentoring is that the client possesses abilities and potential enabling him to reach a higher managerial level. Mentoring specifies the goals, gives the tools, boosts self-esteem and confidence of action, strengthens a sense of potential, and triggers the mechanism of self-fulfilling prophecy. The point of mentoring is learning by doing, combining the achievement of current professional results with long-term personal and managerial potential development. The individualized relationship between the client and mentor maximizes the effectiveness of the process.

Course of Mentoring

Depending on the needs, mentoring has the form of a regular process conducted according to a fixed (agreed upon) programme – this has the character of a developmental programme based upon the actual professional challenges of the client. It can also take the form of meetings dedicated to solving concrete business problems – this has the character of consulting with elements of training. In both situations it combines prompt improvement of professional efficiency with long-term competence development. The result of mentoring is an acceleration of the client`s career path as well as a considerable increase in the effectiveness of the business area over which the client has charge.

Types of Mentoring

The purpose of expert mentoring is to provide practical knowledge and skills in a given area e.g. process management, project management, finance, marketing or IT systems. Expert monitoring is designed for people whose new role in the organization requires them to function efficiently in their given area or at least develop a deeper understanding.

The Mentor

Clients taking advantage of mentoring need prompt and distinct results in the realization of given tasks, fulfilling their own aspirations and the expectations of the company, including a sense of conscious management of their own careers. They expect a mentor who is an expert and an experienced advisor as well as a partner in the shaping of their developmental path.

Our mentors are experienced managers and consultants within GFKM. They have rich managerial experience, unique specialist knowledge, a wide range of competences frequently supported by diplomas from top business schools. Many of the mentors come from the prestigious group of the MBA Executive programme which has been run by GFKM for more than 25 years. All mentors possess unique managerial and expert qualifications, as well as high relation-building and advisory skills, which allows students to take full advantage of the mentoring experience.

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami. Dbamy o Twoje dane, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Tak, wyślij mi Newsletter.