International Executive MBA Gdańsk w języku angielskim i polskim

O Programie

Dlaczego Executive MBA?

Program Executive MBA GFKM przygotowuje do skutecznego zarządzania w świecie VUCA, w którym sukces zależy od szybkich i trafnych decyzji podejmowanych w nieustannie zmieniających się warunkach. Rozwija wszechstronną wiedzę o procesach biznesowych, całościowe spojrzenie na organizację, zdolność zarządzania złożoną strukturą organizacji. Dostarcza wyjątkowej satysfakcji i pewności działania wynikających z ukończenia prestiżowego, wymagającego programu menedżerskiego. Dyplom Executive Master of Business Administration jest elementem osobistej marki profesjonalnego menedżera. Jest synonimem szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. Przede wszystkim jednak potwierdza posiadanie najwyższych kompetencji zarządczych, kierowniczych i przywódczych.

Dlaczego program International Executive MBA w GFKM?
 • Wszystkie zajęcia kładą nacisk na praktyczne aspekty zarządzania, umożliwiając Uczestnikom sprawne wdrażanie najnowszych rozwiązań w codziennej pracy. Prowadzący posiadają bogate doświadczenie biznesowe, są praktykami i ekspertami w różnych dziedzinach zarządzania.
 • Program International Executive MBA GFKM to proces wszechstronnego rozwoju, obejmujący szerokie spektrum nowoczesnej wiedzy biznesowej oraz rozwój osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych. Doświadczenie tego wartościowego procesu pozwala Uczestnikom stać się jeszcze lepszymi liderami, na miarę wyzwań XXI wieku.
 • Atrakcyjne, różnorodne, interaktywne formy zajęć pozwalają efektywnie i w optymalnym czasie wzbogacić kluczowe kompetencje. Dynamiczna formuła uczestnictwa mobilizuje do poszukiwania i testowania innowacyjnych rozwiązań i nowych metod działania.
 • 60% programu jest prowadzone w języku angielskim, m. in. przez zagranicznych wykładowców prowadzących zajęcia w czołowych europejskich uczelniach biznesowych (INSEAD, Rotterdam School of Management, Aalto University, Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille)
 • Uczestnicy programu to doświadczeni menedżerowie z różnych branż, co umożliwia wymianę doświadczeń, poznanie sprawdzonych rozwiązań i wzajemną inspirację. Networking zapewnia wartościowe indywidualne i firmowe kontakty biznesowe
 • Absolwenci programu zajmują wysokie stanowiska w organizacjach w Polsce i na świecie. Ukończenie Programu umożliwia wstąpienie do prestiżowego grona Absolwentów Programu Executive MBA GFKM i międzynarodowej społeczności posiadaczy Dyplomu MBA
 • Zakres merytoryczny Programu International Executive MBA obejmuje współczesne zagadnienia międzynarodowego zarządzania . Istnieje także możliwość udziału w sesjach EMBA  na partnerskich uczelniach zagranicznych.

 

Pozycja programu Executive MBA GFKM jest potwierdzona prestiżową akredytacją International Quality Accreditation (CEEMAN IQA), międzynarodowym tytułem Business School with Significant Impact (BMDA) i najwyższą Klasą Mistrzowską w Ratingu Programów MBA SEM FORUM. Jednakże najważniejsze są opinie absolwentów Programu, którzy podkreślają jego wyjątkową wartość praktyczną, unikalne walory merytoryczne oraz nowoczesne metody dydaktyczne. Ponad 60% kandydatów przy wyborze Programu Executive MBA GFKM kieruje się rekomendacjami absolwentów, którzy doceniają jego wpływ na rozwój kariery zawodowej i odnoszone sukcesy biznesowe.

Partnerzy

Program Executive MBA jest realizowany przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz IAE Aix–Marseille jako instytucją walidującą.

Instytucja walidującą Executive MBA jest Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille.

Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille (przy Uniwersytecie Paula Cezanne’a  w Marsylii) jest czołową francuską szkołą biznesu.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu (20% studiujących to studenci zagraniczni z 50 krajów) i oferuje 3 programy MBA, w tym jeden międzynarodowy we współpracy z 5 europejskimi uczelniami. Posiada 2 międzynarodowe akredytacje dla  Programów MBA – EQUIS wydawany przez European Foundation for Management Development  i akredytację The Association of MBAs.

 • Univ Aix-Merseille
 • uniwersytet gdanski logo
Cele i metodologia

Celem programu Executive MBA GFKM jest kształcenie kompetentnych, innowacyjnych, społecznie odpowiedzialnych liderów i menedżerów, dbających o zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i wypełnianie funkcji społecznych biznesu. Program rozwija wszechstronne umiejętności nowoczesnego przywództwa, integrując w atrakcyjnej formie kompetencje z różnych obszarów zarządzania. Przygotowuje do skutecznego działania w warunkach obecnych i przyszłych zmian w środowisku biznesowym.

Autorska metodyka myMBAexperience® tworzy spójny, konsekwentny proces rozwojowy – personalizuje udział w Programie, wspiera osiąganie celów rozwojowych i planów zawodowych. Układ tematyczny Programu tworzy logiczną strukturę o rosnącym poziomie zaawansowania, a jego integralną częścią są dodatkowe działania wzmacniające efekty uczenia się.

Program Executive MBA oparty jest na 4 filarach:

 1. Kluczowe zagadnienia biznesowe

Filar ten obejmuje kompendium wiedzy i umiejętności stanowiących fundament profesjonalnego zarządzania. W jego ramach pojawiają się przedmioty takie jak Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie finansowe, Zarządzanie marketingowe, Prawo gospodarcze i międzynarodowe, Etyka i CSR, Zarządzanie procesowe, Zarządzanie zespołem, Zachowania w organizacji.

 1. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane

Zajęcia realizowane w ramach tego filaru rozszerzają wiedzę oraz doskonalą zaawansowane kompetencje zarządcze i przywódcze. Wybór części przedmiotów w ramach programu GFKM lub programów zagranicznych uczelni partnerskich pozwala dostosować zakres tematyczny do własnych potrzeb. Blok zawiera między innymi tematy takie jak Zaawansowane zarządzanie finansowe, Digital marketing, Biznes globalny, Innowacyjny lider – innowacyjny zespół, Zarządzanie projektami.

 1. Wyzwania biznesowe

Są to aktywności, których przedmiotem jest analiza złożonych wyzwań biznesowych oraz podejmowanie decyzji menedżerskich.  Rozwijają one holistyczne spojrzenie na problemy i dylematy zarządcze. Łączą różne, współzależne obszary wiedzy i kompetencji biznesowych. W ramach tego filaru uczestnicy poznają dobre praktyki zarządcze podczas wizyt w firmach, realizują projekty zespołowe, rozwiązują rzeczywiste dylematy biznesowe (live cases),  spotkają się z praktykami biznesu i inspirującymi liderami.

 1. Program Rozwoju Osobistego PROLider

Przywództwo jest kluczem do efektywnego zarządzania. PROLider to ciąg zindywidualizowanych działań rozwojowych prowadzonych w trakcie trwania programu Executive MBA. Ich celem jest wsparcie osobistego rozwoju uczestników poprzez identyfikację posiadanego potencjału oraz profesjonalne wsparcie w realizacji planów rozwojowych. Indywidualne elementy programu – diagnoza 360⁰, MindSonar®, sesje coachingowe – pozwalają poznać swoje silne i słabe strony i określić optymalny kierunek rozwoju. Program Rozwoju Osobistego PROLider w połączeniu z wysoce interaktywnym modelem zajęć pozwala maksymalizować efekty udziału w Programie Executive MBA i przełożyć je na oczekiwane rezultaty zawodowe i biznesowe.

Wykłady mistrzowskie

Wykłady mistrzowskie w programie Executive MBA to szczególna okazja, podczas której renomowani eksperci i znani liderzy biznesu dzielą się swoim bogatym doświadczeniem. Spotkania w ramach sesji są unikalne, ponieważ oferują bezpośredni kontakt z wyjątkowymi postaciami ze świata biznesu, umożliwiając czerpanie z ich wiedzy i praktyk oraz stanowiąc inspirację dla Słuchaczek i Słuchaczy MBA. Uczestnicy mają niepowtarzalną szansę na networking, nawiązanie wartościowych relacji oraz wymianę pomysłów z profesjonalistami, którzy kształtują oblicze współczesnego biznesu. Wykłady są kluczowym elementem programu, podkreślając jego prestiż i praktyczne podejście do kształcenia liderów. Wśród zaproszonych gości specjalnych są między innymi:

prof. Dariusz Filar
Marzena Strzelczak
Bartosz Ciepluch

Zakres programu

Semestr I

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Strategiczna symulacyjna gra biznesowa PG 27
Zachowania w organizacji A 18
Strategia w organizacji E 27
Rachunkowość zarządcza PK 27
Sztuka prezentacji i prowadzenie spotkań A 9
Skuteczne kierowanie zespołem A 18
Etyka w biznesie A 9
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr II

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Makroekonomia - aspekty gospodarki rynkowej PK 18
Procesy i jakość w organizacji PG 27
Zarządzanie różnorodnością A 9
Współczesny marketing 5.0 PK 27
Innowacyjny lider - innowacyjny zespół A 27
Zarządzanie projektami PG 27
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr III

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Prawne aspekty działalności gospodarczej PK 18
Strategie personalne E 27
Przywództwo zorientowane na rezultaty A 18
Zarządzanie finansami E 27
Digital Marketing A 9
Prawo międzynarodowe w praktyce menedżera A 9
Nowoczesne technologie ICT - perspektywa menedżera PG 27
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr IV

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Strategiczna symulacyjna gra biznesowa II PG 27
Biznes globalny i różnice kulturowe PG 27
Zmiany w organizacji A 27
ESG A 27
Przedmiot do wyboru I: Psychologia efektywności - od relacji do dobrostanu. A 27
Przedmiot do wyboru II: Negocjacje w biznesie A 27
Razem 135
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Razem 540

Kadra

Informacje organizacyjne

Program trwa 4 semestry (2 lata, 20 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

 • Piątek: 11:00-19:00
 • Sobota: 08:30-16:30
 • Niedziela: 08:30-16:30

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024 roku.

Miejsce zjazdów – Gdańsk

Po pomyślnym ukończeniu programu Executive MBA słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • IAE Aix-Marseille
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów

Warunkiem otrzymania dyplomu jest:

 • Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem (część prac kontrolnych i egzaminów odbywa się w języku angielskim)
 • Uzyskanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta za projekt dyplomowy napisany w języku angielskim

 

Rekrutacja

Rekrutacja  trwa do 2 września 2024 r.!
Warunki przyjęcia do programu Executive MBA
 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik testu ze znajomości języka angielskiego i rozmowy kwalifikacyjnej

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 450 zł (plus 23% VAT)
 • Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin pisemnego egzaminu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w języku angielskim
 • Zaliczyć test pisemny z języka angielskiego
 • Uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Cena

CENA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA w Gdańsku:

Nowe, poniższe ceny obowiązują od 1 kwietnia 2024.

Cena za program Cena za rok Cena za semestr Rata
Płatność jednorazowa 43 000 zł
Płatność w 2 ratach 45 000 zł 22 500 zł
Płatność w 4 ratach semestralnych 47 000 zł 11 750  zł
Płatność w 20 ratach 49 000 zł 2 450 zł

 

 • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 • W przypadku płatności w 4 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem tego semestru
 • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
 • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Pekao S.A., IV O/Gdańsk,

54124012711111000014915637

NIP: 584-030-46-15

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Opinie absolwentów

„O tym, że program Executive MBA w GFKM pozwala na poszerzenie wiedzy biznesowej i umiejętności strategicznego myślenia mówią wszyscy. Dla mnie najważniejsze było sprawdzenie tego w praktyce, kiedy zaproponowano mi rozwój firmy na trudnym rynku – Ukrainie. Budowanie właściwych struktur czy też ich usprawnianie, oraz wyznaczenie odpowiedniej strategii to duże wyzwanie. Staje się to łatwiejsze, gdy jest się absolwentem MBA GFKM.

Rozpoczynając Executive MBA nie miałem do końca świadomości, jak ważna jest wymiana doświadczeń – zarówno z prowadzącymi, jak i współuczestnikami. Program Executive MBA ugruntowały oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat funkcjonowania skutecznego menedżera.

Polecam wszystkim program Executive MBA w GFKM. Wszystkim, którym zależy na własnym rozwoju oraz na najcenniejszym aspekcie – wymianie doświadczeń z osobami pracującymi w bardzo różnorodnych branżach”.

- Wojciech Maciejewski, Dyrektor Zarządzający KONE Ukraina; Dyrektor ds. Rozwoju KONE Polska

„W czasie rozpoczęcia proramu Executive MBA w GFKM objęłam stanowisko kierownika wydziału, którego kompetencje nie były precyzyjnie określone, a wykonywane zadania w ramach jednego procesu były rozproszone w całej organizacji. Dotychczasowe procesy wymagały ułożenia i ujednolicenia. Wiedza oraz umiejętności, które pozyskałam w trakcie MBA, pozwoliły mi na sprawne przeprowadzenie założonych zmian, które zakończyły się pełnym sukcesem. A to dopiero początek wprowadzania w życie nauki zdobytej podczas studiowania. Co równie ważne, poznałam wspaniałych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i z którymi utrzymuję kontakt do dziś”.

- Marta Popek, Kierownik Wydziału Zarządzania Umowami, Energa Obrót SA

FAQ

Jakie są wymagania odnośnie poziomu znajomości języka angielskiego?

Uczestnictwo w programie wymaga swobodnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie.  Zasadniczo osoby, które wykorzystują język angielski w codziennych lub okazjonalnych kontaktach biznesowych, kwalifikują się do uczestnictwa w programie.

 

Czy można przystąpić do kwalifikacji legitymując się dyplomem licencjata?

Istnieje możliwość przystąpienia do kwalifikacji tylko z licencjatem, jednak kandydat musi posiadać szczególnie bogate doświadczenie zawodowe.

 

Czy program należy ukończyć w ciągu dwóch lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na cztery semestry (dwa lata). W trakcie realizowania programu Executive MBA dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia programu Executive MBA do uzyskania dyplomu nie mogą upłynąć więcej niż 3 lata.

 

W jaki sposób pobierane jest czesne i czy pozostaje ono niezmienne przez cały okres nauki?

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku każdego rozpoczynającego się semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku programu.

 

Czy istnieje możliwość wpłaty czesnego w ratach?

Tak, istnieje możliwość płatności w ratach wg. zaprezentowanego powyżej cennika.

 

Jakie usługi edukacyjne obejmuje czesne?

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach i przewidzianych programem aktywnościach. Otrzymują materiały dydaktyczne (skrypty) do wszystkich zajęć oraz podręczniki do niektórych przedmiotów.

 

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

Piątek: 11:00-19:00
Sobota: 08:30-16:30
Niedziela: 08:30-16:30

 

W jakiej formie są prowadzone zajęcia?

Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, prace nad przypadkami, prezentacje, gry menedżerskie i warsztaty.

 

Co to jest projekt dyplomowy?

Projekt dyplomowy jest indywidualną pracą zawierającą samodzielne rozwiązania praktycznego problemu ze sfery zarządzania.

 

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna?

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 450 zł (plus 23% VAT)
 • Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin pisemnego egzaminu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w języku angielskim
 • Zaliczyć test pisemny z języka angielskiego
 • Uzyskać pozytywny rezultat testu i rozmowy kwalifikacyjnej

 

Czy udokumentowany okres zatrudnienia krótszy niż trzy lata dyskwalifikuje kandydata?

Kandydat powinien posiadać co najmniej trzy lata udokumentowanej praktyki zawodowej. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 

Czy istnieje możliwość dofinansowania programu?

O aktualnie dostępnych formach dofinasowania można uzyskać informację tutaj.

 

Kontakt

Halina Frątczak

Dyrektor ds. Organizacji MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top