FreshMail.pl

International Executive MBA

Program MBA nowej generacji

O Programie

Międzynarodowy Program Executive Master of Business Administration jest prowadzony w Katowicach w języku angielskim i polskim. Integruje kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich.

To jedyny program, który daje takie możliwości.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny tak, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają bogate doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują aktualne studia przypadków.

Wyjątkową cechą naszego programu jest możliwość zindywidualizowania procesu nauczania – słuchacze, oprócz przedmiotów obowiązkowych, realizują przedmioty w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej, zgodnej z ich preferencjami i potrzebami edukacyjnymi.

Międzynarodowy Program Executive MBA to proces wszechstronnego rozwoju uczestnika, z akcentami rozłożonymi równomiernie na zagadnienia twarde i miękkie. Indywidualne sesje coachingowe ułatwiają każdemu słuchaczowi integrację wiedzy i umiejętności oraz rozwój osobistego potencjału. Dzięki analizie potencjału kandydatów, przeprowadzanej na początku studiów i na ostatnim ich etapie, optymalizujemy proces kształcenia i oceniamy jego efekty.

Program MBA to przepustka do najnowszej, praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów – praktyków. Znają każdy szczegół omawianego zagadnienia, dzięki czemu „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Executive MBA to szerokie spektrum wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Nasz program jest doskonałym przygotowaniem do działania i zarządzania w świecie VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), gdzie sukces zależy od szybkich i trafnych decyzji podejmowanych w ciągle zmieniających się warunkach, przy dużej niepewności i wieloznaczności sytuacji. Dyplom Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To znak najwyższej jakości w edukacji.

Od 1 stycznia 2017 absolwenci programu MBA zwolnieni są z egzaminu, uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Wartości

Istotą programu International Executive MBA jest wszechstronne rozwinięcie kompetencji każdego słuchacza. Realizowane w programie wartości to:

 • personalizacja programu
 • program jako proces wszechstronnego rozwoju uczestnika
 • integracja wiedzy i umiejętności
 • szeroka perspektywa na biznes
 • przygotowanie do skutecznego działania w świecie VUCA

Nowoczesny

Współczesny, dynamicznie zmieniający się świat wymaga nowoczesnych rozwiązań i aktualnej wiedzy. Wykorzystaj siłę najnowszych narzędzi, które będą do dyspozycji w programie International Executive MBA w Katowicach:

 • nowoczesne metody oceny potencjału: ocena 360 stopni, MindSonar®
 • program dopasowany do rozwoju ścieżki kariery
 • nauczanie wspierane platformą e-learningową LearnWay
 • symulacyjna gra biznesowa
 • aktualne biznesowe studia przypadku (business case studies)
 • trenerzy – praktycy biznesu
 • możliwość wyjazdu na sesję zagraniczną do czołowej szkoły biznesu: RSM Erasmus University

Rozwój 360⁰

Najważniejszym celem Międzynarodowego Programu Executive MBA jest wszechstronny rozwój uczestnika jako lidera i menedżera. Indywidualne elementy programu – sesje coachingowe i badania, takie jak ocena 360⁰ – pozwalają nie tylko poznać swoje silne i słabe strony, ale także dowiedzieć się jak skutecznie rozwijać się w pożądanym kierunku. W połączeniu z wysoce interaktywnym modelem zajęć przyjętym w Programie pozwala to na przełożenie wiedzy i umiejętności zdobytych na warsztatach na własną ścieżkę rozwoju.

 • Impact 360⁰ – system oceny 360⁰
 • indywidualne sesje coachingowe
 • indywidualna ścieżka rozwoju

Praktyczny

Warsztaty, w których będziesz brać udział w trakcie programu Executive MBA, mają na celu przekazanie praktycznych umiejętności i narzędzi po to, aby korzyści z czasu przeznaczonego na Program MBA były jak największe. Indywidualny aspekt programu pozwala najlepiej dopasować metody do osobistego stylu zarządzania uczestnika.

Praktyczność w International Executive MBA w Katowicach to:

 • zajęcia oparte na aktualnych business case studies
 • indywidualne sesje coachingowe
 • Activity Based Learning – metoda uznawana za najskuteczniejszą w rozwijaniu umiejętności praktycznych w biznesie
 • integracja kompetencji twardych i miękkich
 • kompetencje, które można na bieżąco wdrażać w swojej pracy
 • networking – społeczność ludzi otwarci na wiedzę i rozwój
 • doskonalenie Business English (50% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim)
 • wizyty w firmach
 • spotkania z wybitnymi praktykami biznesu
 • strategiczna symulacyjna gra biznesowa
 • program walidowany przez RSM Erasmus University – czołową światową szkołę biznesu

Spójny

Kluczowym czynnikiem podnoszącym efektywność naszego programu jako narzędzia rozwoju jest jego spójność, osiągana poprzez traktowanie go jako procesu. Przedmioty w poszczególnych blokach tematycznych tworzą logiczny ciąg o rosnącym poziomie zaawansowania. Integralną częścią tego procesu jest platforma e-learningowa, uzupełniająca i rozszerzająca zakres tematyczny przedmiotów. Jej zastosowanie umożliwia także pracę w zespołach projektowych pomiędzy sesjami programu.

 • Program International Executive MBA jest procesem
 • umożliwia ocenę postępu, od oceny początkowej 360° i MindSonar® do oceny końcowej 360°
 • zapewnia skuteczną formę komunikacji między sesjami dzięki platformie e-learningowej
 • efekt synergii osiągnięty poprzez pracę w zespołach

Ścieżki specjalistyczne

Na II semestrze wybierana jest ścieżka specjalistyczna, po której uczestnik podąża aż do ukończenia programu.

Ścieżka wybierana jest samodzielnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami, które ujawnią się w trakcie programu. W wyborze ścieżki pomogą również zastosowane narzędzia: Ocena 360° i MindSonar®.

Do wyboru jest jedna z czterech następujących ścieżek:

Zaawansowane Finanse

 • Zaawansowane Zarządzanie Finansowe
 • Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
 • Budżetowanie i Controlling
 • Psychologia Inwestowania

Zaawansowana Psychologia Biznesu

 • Negocjacje
 • Zarządzanie Różnorodnością
 • Budowanie Innowacyjnych Zespołów
 • Budowanie Osobistej Marki Menedżera

Tworzenie Startupu

 • Pomysł na Biznes
 • Projekt Rozwiązania
 • Strategia Monetyzacji
 • Strategia Promocji

Ścieżka dla Kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

 • Ład Korporacyjny w Spółkach Skarbu Państwa
 • Rewizja Finansowa i Czytanie Sprawozdań Finansowych w Spółkach Skarbu Państwa
 • Odpowiedzialność Prawna Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
 • Prawo Pracy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Uruchomienie zajęć w ramach danej ścieżki uzależnione jest od zgłoszenia się co najmniej 10 zainteresowanych nią słuchaczy.

Kadra

Program studiów

Semestr I

PrzedmiotGodziny
Zarządzanie strategiczne/Strategic Management27
Ekonomiczne Aspekty Zarządzania27
Zarządzanie Finansowe27
Etyka Biznesu9
Zachowania w Organizacji/Organisational Behaviour18
Systemy Informacyjne Biznesu27
135

Semestr II

PrzedmiotGodziny
Rachunkowość Zarządcza27
Zarządzanie Procesami18
Zarządzanie Innowacjami9
Zarządzanie Projektem27
Kierowanie Zespołem27
Wystąpienia Publiczne9
Zarządzanie Marketingowe27
Ścieżka Specjalistyczna18
162

Semestr III

PrzedmiotGodziny
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Human Resource Management27
Przywództwo i Coaching27
Podstawy Prawa Gospodarczego18
Podstawy Prawa Międzynarodowego9
Zarządzanie Łańcuchem Wartości9
Strategiczne Studium Przypadku18
Ścieżka Specjalistyczna18
126

Semestr IV

PrzedmiotGodziny
Biznes Globalny / Global Business18
Różnice Kulturowe9
Rozwój Indywidualnych Umiejętności Przywódczych / Personal Leadership Development27
Strategiczna Symulacyjna Gra Biznesowa27
Strategiczne Studium Przypadku9
Ścieżka Specjalistyczna36
Sesja Wyjazdowa w Rotterdam School of Management
126

Rekrutacja

Zajęcia prowadzone są w Katowicach w języku angielskim (50% zajęć) i polskim.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA PROGRAM EXECUTIVE MBA:

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego

PROCES REKRUTACJI:

Rekrutacja do programu Executive MBA w Katowicach trwa.

Aby zakwalifikować się na program należy:

 • Wypełnić formularz uczestnictwa
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy kwalifikacyjnej  zostanie uzgodniony po weryfikacji dokumentów
 • Zdać test sprawdzający znajomość języka angielskiego
 • Wnieść opłatę rekrutacyjną 300 zł netto

CENA:

9.500 zł/semestr

 • Wpłata wnoszona jest przed rozpoczęciem semestru (plus 23% VAT).
 • Cena za semestry pierwszy i drugi jest gwarantowana.
 • Za semestry trzeci i czwarty może ulec zmianie o wskaźnik inflacji.

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

 

DYPLOM

Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacze otrzymują dyplom MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • RSM Erasmus University
 • Uniwersytet Śląski
 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
Zapisz się

Kontakt
Jestem zainteresowany/a programem International Executive MBA i chcę być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zanim wyrazisz zgodę zapoznaj się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Magdalena Witkowska

Koordynator Programu MBA
Tel. +48 58 558 58 58 w. 385
Kom. +48 735 206 991
E-mail: m.witkowska@gfkm.pl

Dr Przemysław Wajda

Dyrektor Programu MBA
Tel. +48 58 558 58 58 wew. 385
Kom. +48 795 555 619
E-mail: p.wajda@gfkm.pl

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco o aktualnych wydarzeniach!

Wyślij mi swój biuletyn (można zrezygnować w dowolnym momencie).

FreshMail.pl