Zarządzanie organizacją

Lista szkoleń

pobierz pdf

Turkusowe Samozarządzanie

Czy Twój zespół potrafi działać bez kierownika?

Diversity Management

Jak zarządzać wielokulturowym zespołem.

Start-up technologiczny

Jak opracować i skutecznie wdrożyć nowy pomysł na biznes?

Zarządzanie grupą kapitałową

Jak sprostać wyzwaniom zarządzania spółkami powiązanymi

Przeciwdziałanie mobbingowi

Czyli jak przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom w organizacji.

Etyka w biznesie

Czy działanie zgodne z etyką może stanowić przewagę konkurencyjną i przyczynić się do sukcesu?

Zarządzanie przez cele

Jak przejść pomiędzy celami i zadaniami.

Zarządzanie kulturą organizacyjną

Coś co nas łączy, coś co nas wyróżnia.

Kształtowanie struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna, czyli jak konfiguracja decyduje o sukcesie firmy.

Zarządzanie marketingowe

Jak tworzyć wartość dla klienta na konkurencyjnym rynku.

Zarządzanie strategiczne

Jak efektywnie przekuć wizję przyszłości na rzeczywistość.

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

Czyli jak zrealizować cele w warunkach wysokiej zmienności otoczenia firmy .

Gdańsk

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Jak przełożyć stan zagrożenia na szansę na rozwój.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Budowanie kompetencji działów HR.

Komunikacja wewnętrzna

Czyli jak znaleźć wspólny język w organizacji.

Zarządzanie zmianą

Jeżeli nie potrafisz czegoś zrozumieć – zmień to…

Efektywna komunikacja

Jak budować pozytywne relacje w organizacji.

Rozmowy oceniające

System ocen jako narzędzie wspierające efektywne zarządzanie.

Rekrutacja i selekcja pracowników

Jak rekrutować najlepszych pracowników.

Operacjonalizacja strategii

Jak skutecznie wdrożyć przyjętą strategię.